SER COM CRIST

#cartadeoscar

Pel nostre bateig entrem a formar part de l’Església, el cos de Crist.
És per eixa raó, que la nostra vocació cristiana ens moga a ser un sol cos amb el Senyor.
Ell és el cap i nosaltres els membres.
Cada un dels membres tenen una missió concreta i tots som necessaris per a que Crist puga actuar.

Tota la nostra vida ha de ser una identificació amb Crist: el nostre món necessita trobar-se amb Crist,
i nosaltres estem cridats a dur-lo a tots amb les nostres obres.

Sant Onofre va ser, per la seua identificació plena amb Crist pobre i humil,
imatge seua per a molts que després de vore’l vivien un encontre amb el Senyor.

Demanem a Déu, per la intercessió de Sant Onofre,
que la nostra vida siga una finestra per on es puga vore l’amor que el nostre Pare en té.

Óscar Benavent.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *