LES DIFICULTATS A LA LLUM PASQUAL

#cartadeoscar

És propi de la vida humana conviure amb les dificultats. En la nostra família, en el treball, amb qui convivim cada dia… les contrarietats ens acompanyen, no podem fugir d’elles.

La Pasqua ens dóna la bona notícia que podem caminar per damunt de les dificultats perquè el pecat de voler ser Déu, el pecat que no ens deixava eixir de nosaltres mateixos ha sigut vençut en la resurrecció de Crist.

Ell ha pagat al Pare el nostre deute amb la seua sang perquè nosaltres entreguem les nostres vides pels demés.

La vida resucitada és aquella que ens espenta a viure la nostra fe fins al final de la nostra vida.

Demanem que ens donem a tots fins a la nostra mort. Sols així ja viurem, ací a la terra, la vida del regne, la vida de la resurrecció.

 

Bona Pasqua!

Óscar Benavent.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *